Zarząd

Zarząd w kadencji 2021-2023

Przewodniczący: Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska prof. SUM

Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n.med. Tomasz Zdrojewski
Sekretarz: Dr n. med. Daniel Śliż
Skarbnik: Dr n. med. Jerzy Piwoński

Członkowie:

Prof. dr hab. Aldona Kubica
Dr hab. n. med. Marek Klocek
Dr n. med. Klaudia Pacia
Dr n. med. Krzysztof Chlebus

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Dr n. med. Magdalena Kozela
Dr n. med. Agnieszka Sarnecka