Zarząd

Zarząd w kadencji 2019-2021

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, Prof. SUM
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Roman Topór-Mądry
Sekretarz: Prof. dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica
Skarbnik: Dr n. med. Jerzy Piwoński

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, Prof. IK
Dr n. med. Magdalena Kozela
Dr hab. n. med. Marek Klocek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Dr n. med. Agnieszka Doryńska
Dr n. med. Agnieszka Sarnecka