Kontakt

Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii

Prof. GUM. dr hab n. med. Tomasz Zdrojewski

Zakład Prewencji i Dydaktyki
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
Tel./Fax: 58/ 349.19.75
e-mail: tz@gumed.edu.pl

Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii

Prof. UMK dr hab. n. med. Aldona Kubica

Katedra Promocji Zdrowia
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 5832
e-mail: akubica@cm.umk.pl