Kontakt

Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, Prof. SUM

Katedra Pielęgniarstwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 im. Prof. L. Gieca
ul. Ziołowa 45
40-635 Katowice
Tel./Fax: 32 3598191
e-mail: tmlynarska83@gmail.com

Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii

dr n. med. Daniel Śliż

III Klinika chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

e-mail: sliz.daniel@gmail.com