Witamy

Szanowni Państwo!

Zarząd Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK zwołuje na dzień 16.06.2021 r. godz. 19.00 Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK („Zgromadzenie”). W przypadku braku quorum w I terminie, ustala się II termin na dzień 16.06.2021 r. godz. 19.15.
Zgromadzenie odbędzie się w formie konferencji videofonicznej on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań ( w załączeniu), przyjętym uchwałą Zarządu SPiE PTK z dnia 5.05.2021 r., przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających udział bezpośredni i na żywo w Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Przewidziany jest poniższy porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej (3 osoby)
 3. Sprawozdania:
  Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji w kadencji 2019-2021
  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w kadencji 2019-2021
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Sekcji w kadencji 2019-2021
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w kadencji 2019-2021
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Sekcji w kadencji 2019-2021
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2021
 8. Wybór Przewodniczącego-Elekta na kadencję 2021-2023
 9. Wybór członków Zarządu Sekcji na kadencję 2021-2023
 10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2023
 11. Wybór kandydata do Zarządu Głównego PTK na kadencję 2021-2023
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad

Zgromadzenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch platform: ZOOM z wykorzystaniem wizji i fonii oraz systemu PTK członkowie (https://ptk.gbbsoft.pl/) dla oddania głosu w poszczególnych głosowaniach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wyprzedzeniem z instrukcją głosowania (w załączniku) i sprawdzenie, czy logowanie do systemu PTK Członkowie nie sprawia kłopotu. Link do Zoom:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99812344182?pwd=WmEzQTdNa2lpNHM4Vm1TL2tDV21QUT09

Meeting ID: 998 1234 4182
Passcode: 724936
One tap mobile
+48223065342,,99812344182#,,,,724936# Poland +48223073488,,99812344182#,,,,724936# Poland

Dial by your location
+48 22 306 5342 Poland

+48 22 307 3488 Poland

+48 22 398 7356 Poland

Meeting ID: 998 1234 4182
Passcode: 724936
Find your local number: https://zoom.us/u/acmNyNDXfE

Uwaga: Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają jedynie członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi. Na stronie PTK Członkowie (https://ptk.gbbsoft.pl) można sprawdzić aktualny stan opłaconych składek.

Szanowni Państwo

W dniach 15-17 kwietnia odbędzie się kongres European Association for Preventive Cardiology „Preventive Cardiology 2021″. Jeszcze można się zarejestrować.

ESC Preventive Cardiology 2021

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Preventive-Cardiology

Szanowni Czytelnicy,
Członkowie i Przyjaciele Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Witamy na nowej, odświeżonej stronie sekcji. Zajmować się tu będziemy szeroko pojętą prewencją chorób sercowo – naczyniowych.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiologia Prewencyjna