Witamy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas zbliżającej się konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK „Kardiologia prewencyjna 2022 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-19 listopada 2022 będzie miało miejsce również Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w trakcie którego wybrany zostanie Zarząd Sekcji oraz Komisja Rewizyjna na kadencję 2023-2024.

Program Walnego Zgromadzenia Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK 

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej (3 osoby)
 3. Sprawozdania:
  o Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji w kadencji 2021-2023
  o Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w kadencji 2021-2023
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Sekcji w kadencji 2021-2023
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w kadencji 2021-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Sekcji w kadencji 2021-2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2023
 8. Wybór Przewodniczącego-Elekta na kadencję 2023-2025
 9. Wybór członków Zarządu Sekcji na kadencję 2023-2025
 10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2025
 11. Wybór kandydata do Zarządu Głównego PTK na kadencję 2023-2025 
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad


I termin
19 listopada 2022 godz. 12:30
II termin
19 listopada 2022 godz.12:45

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii  PTK

Nagroda PTK im. Prof. Stefana Rywika

Z wielką przyjemnością informuję, że Kapituła Nagrody Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego im. Prof. Stefana Rywika, doceniając osiągnięcia naukowe, edukacyjne i popularyzatorskie na rzecz profilaktyki chorób układu krążenia, postanowiła uhonorować Pana Profesora Andrzeja Pająka tegoroczną Nagrodą.

Szanowni Państwo!
Wiemy, że kilku wybitnych naukowców z kilku znakomitych ośrodków nie zdążyło przygotować streszczenia swoich ostatnich osiągnięć naukowych. Dlatego z przyjemnością informujemy, że termin zgłaszania streszczeń został przesunięty i obecnie upływa w dniu 9 października 2022 r. o 24.00.
Zapraszamy do zgłaszania streszczeń doniesień oryginalnych. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji w czasie Konferencji wezmą udział w konkursie na najlepsze doniesienie oryginalne. Nagrodą będzie grant wyjazdowy na Konferencję ESC Preventive Cardiology 2023 (Malaga, Hiszpania).
W dniach 18-19 XI 2022 r. odbędzie się największa w Polsce konferencja poświęcona profilaktyce chorób serca i naczyń, czyli XV Konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2022 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”
Szczegóły dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.kardiologiaprewencyjna.eu 

Do zobaczenia w Krakowie!

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w jubileuszowej, XV Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2022 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”.

Cykl konferencji „Kardiologia Prewencyjna” to spotkania multidyscyplinarne, na które zapraszamy nie tylko kardiologów, ale także internistów i lekarzy rodzinnych oraz profesjonalistów z innych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu.

Podobnie jak w latach poprzednich udział w Konferencji zapowiedzieli najlepsi wykładowcy i najwybitniejsi polscy eksperci. Tegoroczna Konferencja będzie obfitować w wiele oryginalnych doniesień naukowych, ważnych wykładów, a także ciekawych debat. Wykładowcy w sposób przystępny i praktyczny podsumują najnowsze zmiany w wytycznych diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.

Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że atrakcyjny program oraz atmosfera miasta o niezwykłej historii i bogatej tradycji, jakim jest Kraków, będzie sprzyjać obradom. Mamy także nadzieję, że tegoroczna Konferencja, wzorem poprzednich organizowanych przez naszą Sekcję, okaże się sukcesem i miejscem twórczej wymiany poglądów.

Prof. dr hab. Piotr Jankowski
Prof. dr hab. Andrzej Pająk
Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM
Prof. dr hab. Karol Kamiński
Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

Szanowni Czytelnicy,
Członkowie i Przyjaciele Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Witamy na nowej, odświeżonej stronie sekcji. Zajmować się tu będziemy szeroko pojętą prewencją chorób sercowo – naczyniowych.